باتری موتورسیکلت

آیا باتری موتور سیکلت شما از بین رفته است؟ این یکی از بدترین احساساتی است که می توانید به عنوان یک سوارکار داشته باشید. شما به دوچرخه خود می روید ، سعی می کنید آن را راه اندازی کنید ، و – هیچ چیز. بنابراین ، معامله چیست؟ ممکن است باتری را که تازه از […]