نحوه تعمیر کاربراتور موتورسیکلت

ماشین و موتور سیکلت تعمیر و تعمیر نحوه تعمیر کاربراتور موتور سیکلت • توسط جان گلیمروین برای کسی که با کار بر روی کاربراتور آشنا نیست ، ایده جدا کردن و نصب آن می تواند ترسناک باشد. اما با پیروی از چند روش اساسی ، کار نسبتاً ساده است و وقتی دوچرخه پس از آن […]